10za50za10.pl
czas pozostały do finału
10za50za10.pl - - godzin
10za50za10.pl - - minut
10za50za10.pl - - sekund

FAQ

1. Czy można zgłaszać projekty z dowolnej branży ?

Niestety nie - interesują nas wyłącznie projekty z obszaru Internetu, informatyki, nowych mediów i telekomunikacji.

2. Czy mogę zgłosić projekt, który już działa ?

Można zgłosić każdy projekt, który jeszcze nie rozpoczął komercyjnie działalności. Może jednak istnieć produkt, usługa czy strona internetowa w fazie beta testów.

3. Kto może zgłosić projekt ?

Każdy – osoba fizyczna, spółka, zespół. Nie ma żadnych ograniczeń. Proszę pamiętać, że wygrana w konkursie oznacza zawsze założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie potem prowadzić projekt. W takiej nowej spółce InQbe sp. z o.o. obejmie 10% udziałów za 50.000 zł. Pozostałe udziały obejmują zgłaszający pomysł.

4. Czy dofinansujecie moją spółkę/działalność czy odbywa się to inaczej ?

Zwycięskie projekty prowadzone będą przez nowoutworzone spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z umową spółki można się zapoznać tutaj. To w tej spółce InQbe sp. z o.o. obejmie 10% udziałów za 50.000 zł. Nie odkupujemy udziałów w istniejących spółkach, ani nie obejmujemy nowych udziałów w już istniejących. Tworzymy nowe spółki.

5. Kiedy zostaną podpisane dokumenty i przelane środki ?

Umowy spółek w formie aktu notarialnego będą podpisywane w dniu finału tj. 18 maja 2013 r.. Na miejscu będzie notariusz, którego koszty pokryje InQbe sp. z o.o.. 50.000 zł zostanie przelane następnego dnia roboczego po dostarczeniu do nas dokumentu z banku potwierdzającego założenie przez spółkę rachunku bankowego. Wypisy aktu notarialnego dostaniecie w poniedziałek 20 maja 2013 r. i tego samego dnia możecie iść do banku i założyć rachunek. Wówczas środki od nas będą na koncie następnego dnia.

6. Kapitał spółki, zgodnie ze wzorem umowy, wynosi 5.000 zł. Wy za 10% wpłacacie 50.000 zł ?

Tak. My obejmujemy dziesięć udziałów, każdy nominalnie wart 50 zł, łącznie zaś wartych nominalnie 500 zł, za kwotę 50.000 zł. Nadwyżka ponad nominał, czyli ponad owe 500 zł, zostanie zaksięgowana na kapitale zapasowym spółki (agio). Sumując – my obejmujemy udziały warte 500 zł za 50.000 zł, a zgłaszający projekt – udziały warte 4.500 zł za 4.500 zł.

7. Ze wzoru umowy spółki wynika, że muszę objąć pozostałe udziały za 4.500 zł. Dobrze rozumiem ?

Tak. My obejmujemy 10% w spółce. Pozostałe udziały tj. 90% za 4.500 zł będą musiały zostać opłacone przez zgłaszającego projekt lub kilku jeśli startujecie jako zespół. Udziały te muszą zostać opłacone gotówką do kasy spółki albo przelewem bankowym na jej rachunek.

8. Ile mamy czasu na opłacenie swojej części kapitału i co się stanie jeśli tego nie zrobimy ?

Zgodnie z przepisami dokumenty do KRS należy złożyć nie później niż sześć miesięcy od dnia powołania spółki aktem notarialnym. Ponieważ wśród dokumentów składanych do KRS jest oświadczenie o opłaceniu udziałów przez wszystkich udziałowców – musi to nastąpić nie później niż w terminie owych 6 miesięcy. Do tego czasu jednak spółka nie będzie zarejestrowana, nie będzie miała NIP, REGON itd. co utrudni jej działanie. Dlatego należy opłacić ten kapitał możliwie jak najszybciej. Jeśli nie opłacicie kapitału w ciągu sześciu miesięcy, spółka ulegnie z mocy prawa rozwiązaniu a wszystkie środki będą musiały zostać zwrócone udziałowcom.

9. Czy zgłaszający projekt musi być w zarządzie ?

Nie, ale byłoby to wskazane. To Wy wskazujecie zarząd nowej spółki. My w umowie spółki gwarantujemy sobie jedynie prawo powołania naszego członka zarządu, ale nie będziemy tego robić w momencie podpisania umowy spółki.

10. Czy treść umowy spółki może być modyfikowana przed założeniem spółki ?

Nie. Oczywiście wzór musimy wypełnić właściwymi danymi wspólników, nazwą nowej spółki, siedzibą oraz przedmiotem jej działalności. Pozostałe zapisy pozostają jednak bez zmian. Po to udostępniamy wzór umowy, aby każdy miał okazję zapoznać się z jej brzmieniem i przemyśleć czy mu pasuje.

11. Projekt realizujemy w kilka osób – czy ingerujecie w podział naszej części udziałów ?

Nie. Wasza część udziałów może być obejmowana przez dowolną liczbę osób, w dowolnej proporcji.

12. Kto może być udziałowcem nowej spółki ?

Ktokolwiek – zarówno osoba fizyczna, spółka, cudzoziemiec, zagraniczna firma. Jak i dowolna kombinacja powyższego.

13. Kto i co jest potrzebne do założenia nowej spółki ? Co wziąć ze sobą na finałowy dzień.

Podczas dnia finałowego muszą być obecni wszyscy jej udziałowcy wraz z dowodami osobistymi. Jeśli ktoś będzie działał jako reprezentant lub pełnomocnik musi mieć notarialne pełnomocnictwo do założenia spółki o konkretnej nazwie i siedzibie. Jeśli przewidujecie, że będziecie działać przez pełnomocnika lub reprezentanta – skontaktujcie się z nami wcześniej, aby ustalić niezbędne szczegóły. Wszyscy, którzy przystąpią do aktu notarialnego muszą mieć ze sobą ważny dowód tożsamości lub paszport.

14. Kto opłaca akt notarialny oraz podatek PCC, ewentualnie inne opłaty ?

Za akt notarialny i wypisy (po jednym dla każdego ze wspólników oraz dodatkowo jeden do spółki) płaci InQbe sp. z o.o., zaś za podatek PCC – sama spółka. Podatek PCC wyniesie kilkadziesiąt złotych. Jeśli będzie wola przygotowania notarialnego poświadczenia podpisu zarządu (nie jest to niezbędne) – koszty poniesie nowa spółka (kilkanaście złotych za podpis).

15. Jak ma wyglądać zgłoszenie projektu ?

Jak chcecie – może to być prezentacja, PDF, zwykły opis. Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy się z każdym kontaktować i prosić o kolejne materiały, zależnie od tego czego będzie nam brakować. Zgłoszenie możecie wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

16. Czy dostanę potwierdzenie zgłoszenia projektu ?

Tak, wyślemy je emailem.

17. Do kiedy można zgłaszać projekty ?

Do 30 kwietnia 2013 roku.

18. Do finału przechodzi 20 najlepszych projektów – kiedy ta lista będzie wyłoniona i jak się o tym dowiem ?

Lista finalistów zostanie umieszczona na stronie internetowej konkursu, pod adresem http://www.10za50za10.pl nie później niż w dniu 6 maja 2013 roku.

19. Czy umowę spółki będzie można podpisać w innym terminie tj. poza dniem finałowym ?

Nie, o ile brak możliwości przystąpienia do aktu nie jest czynnikiem losowym.

20. Na co może wydać pieniądze nowa spółka ?

Na wszystko co dotyczy realizacji projektu i przybliży ją do stworzenia pierwszego prototypu (MVP). O wydatkach decydujecie Wy. Nasza sugestia – nie wydawajcie na pensje tylko na zakup zewnętrznych usług.

21. Za 50.000 zł nie damy rady osiągnąć rentowności. Czy finansujecie kolejne etapy ?

Bardzo chętnie. Jeśli projekt wypali, gotowi jesteśmy finansować kolejne etapy rozwoju spółki. Nie mniej jest to oddzielny proces i oddzielne nasze zobowiązanie. W ramach konkursu – finansujemy pierwszy etap powstania spółki i jej produktu.

22. Jak będzie wyglądał proces wyboru projektów i pracy z pomysłodawcami ?

Projekty trafiają do naszych fachowców od oceny projektów, którzy mailowo i telefonicznie będą zadawali Wam dodatkowe pytania. Na bieżąco cały proces będzie monitorowany przez nasze Jury, które ostatecznie podejmie decyzje o wyborze dwudziestu finalistów. Wielki finał to czas na osobiste spotkania zespołów z Jury i prezentacje swoich projektów publiczności. W dniu finału – Jury wybierze 10 projektów, w których InQbe sp. z o.o. obejmie 10% udziałów w zamian za 50.000 zł.

23. Co się dzieje, gdy spółka nie odniesie sukcesu z różnych przyczyn ?

Pomysłodawca nie ponosi żadnych konsekwencji.

24. Przy podziale udziałowym 90%-10%, 90% pozostaje w rękach pomysłodawcy. A co w sytuacji jeżeli pomysł na uruchomienie MVP potrzebuje więcej niż 50k. To czy pomysłodawca, może zbyć udziały w celu pozyskania funduszy, lub czy może odsprzedać udziały zewnętrznej spółce/osobom w zamian za usługi / know-how lub inne środki niezbędne do wykonania projektu?

Zbycie udziałów przez pomysłodawcę nie zwiększa dostępnych środków w spółce ponieważ pieniądze za sprzedane udziały trafiają do pomysłodawcy, a nie spółki. Dlatego, żeby spółka miała dodatkowe środki na realizację swoich planów muszą zostać utworzone nowe udziały spółki, które zostaną objęte przez nowych lub dotychczasowych udziałowców. Jeśli byłoby to obejmowane przez nowych - wówczas oczywiście zmienią się procentowe wartości dotychczasowych. Zatem - jak najbardziej, można emitować nowe udziały - zarówno w zamian za gotówkę jak i ewentualne usługi/produkty.

10za50za10.pl eporady - cwiczenia na brzuch WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2013